Υπηρεσία Γιώργος Καρδαράς 2

  • Γυναικείο κούρεμα  55€ 
  • Αντρικό κούρεμα     25€