Υπηρεσία Περμανάντ/Φόρμα 3

👉🏻 Το κόστος εξαρτάται από το μήκος και την πυκνότητα των μαλλιών.