"Τα υγιή μαλλιά εξασφαλίζουν πιο ζωντανά και με μεγαλύτερη διάρκεια χρώματα. "
Ανταύγιες από 90€
Balayage από 90€
Βαφή από 42€
Gloss/Ρεφλέ από 20€
Αποχρωματισμός από 30€👉🏻 Το κόστος εξαρτάται: 1) από την τεχνική που θα εφαρμόσουμε 2) το μήκος και την πυκνότητα των μαλλιών.