"Τα υγιή μαλλιά εξασφαλίζουν πιο ζωντανά και με μεγαλύτερη διάρκεια χρώματα. "
Ανταύγιες από 95€
Balayage από 95€
Βαφή από 45€
Gloss/Ρεφλέ από 20€
Αποχρωματισμός από 33€👉🏻 Το κόστος εξαρτάται: 1) από την τεχνική που θα εφαρμόσουμε 2) το μήκος και την πυκνότητα των μαλλιών.